مردان ایتالیایی در تهران، خوانندگان پاپ در شهرستان

[ad_1]

نام خواننده یا گروهشهر محل اجراسالن محل اجراروز و ساعت اجراتعداد اجراقیمت بلیتسبکگروه تُندَرتهرانبرج آزادیچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۱یک اجرا۶۰ هزار تومانراک سرپرست: اردوان انزابی‌پوررضا یزدانیتهرانمرکز همایش‌های برج میلادپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲دو اجرااز ۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومانپاپ و راکفریدون آسراییتهرانمرکز همایش‌های برج میلادجمعه ۱۶ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰دو اجرااز ۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومانپاپزانیار خسرویتهرانسالن میلاد نمایشگاه بین‌المللیجمعه ۱۶ و شنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۹ و ۲۲چهار اجرااز ۴۵ تا ۱۴۰ هزار تومانپاپمحمد علیزادهتهرانسالن میلاد نمایشگاه بین‌المللییکشنبه ۱۸ و دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۹ و ۲۲چهار اجرااز ۴۵ تا ۱۳۰ هزار تومانپاپگروه کاوه دولت‌نیاتهرانفرهنگسرای نیاوراندوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۲۱یک اجرا۴۰ هزار تومانراکامید حاجیلیتهرانسالن میلاد نمایشگاه بین‌المللیسه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تیر ساعت ۱۹ و ۲۲پنج اجرااز ۴۵ تا ۱۴۰ هزار تومانپاپدنگ شوتهرانتالار وحدتسه‌شنبه ۲۰ و جمعه ۲۳ تیر ساعت ۲۱:۳۰دو اجرااز ۵۵ تا ۱۴۰ هزار تومانتلفیقیگروه وحید اسدالهی به همراه رقص آذریتهرانفرهنگسرای نیاورانسه‌شنبه ۱۳ تیر ساعت ۲۱یک اجرا۷۰ هزار تومانموسیقی نواحیگروه دلنوازان هنرتهرانفرهنگسرای نیاورانچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۱یک اجرا۷۰ هزار توماناجرای آثار خاطره‌انگیز و تصنیف‌های قدیمی موسیقی ایرانی با تنظیم مجددارکستر سمفونیک تهران و ایتالیا راوناتهرانتالار وحدتپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۹:۳۰یک اجرااز ۴۵ تا ۱۰۰ هزار تومانکلاسیک غربی- رهبر ریکاردو موتیگروه ملکی‌هاتهرانتالار اندیشه حوزه هنریپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۲۰ تا ۶۰ هزار توماناجرای قطعاتی از موسیقی منطقه لرستانگروه سناتهرانتالار اندیشه حوزه هنریجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۲۰ تا ۶۰ هزار تومانبخش اول دونوازی کمانچه و قانون، بخش اصلی در عراق و شکستهسیامک عباسیاراکمجتمع فرهنگی ستارگانچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۱:۳۰یک اجرااز ۵۰ تا ۷۵ هزار تومانپاپارکستر فیلارمونیک کرجکرجسالن سیروس صابرپنجشنبه ۱۵ و جمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱دو اجرا۴۰ هزار تومانقطعات موسیقی ایرانی و موسیقی فیلم- رهبر سیامک کلانتریکنسرت بزرگ هنرجویی- آموزشگاه موسیقی چنگکرجسالن اصلاح بذرجمعه ۱۶ تیر ساعت ۱۶یک اجرااز ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانمحسن یاحقیگرگانسالن فخرالدین اسعد گرگانیجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۳۰ تا ۷۰ هزار تومانپاپپویا بیاتیمهابادتالار وحدتجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۲۵ تا ۶۵ هزار تومانپاپمازیار فلاحیگنبد کاووسسالن ارشادجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱:۳۰یک اجرااز ۳۰ تا ۸۰ هزار تومانپاپرضا صادقیهشتگردآمفی تئاتر ۹ دیجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱:۳۰یک اجرااز ۵۰ تا ۹۰ هزار تومانپاپسالار عقیلیارومیهتالار اروسجمعه ۱۶ تیر ساعت ۲۱:۳۰یک اجرااز ۴۰ تا ۹۰ هزار تومانموسیقی اصیل ایرانیعلی زندوکیلیلاهیجانسالن تالار البرزسه شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۸ و ۲۱یک اجرااز ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومانتلفیقیمحسن یگانهرشتتالار مجللسه شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰دو اجرااز ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومانپاپرضا یزدانیکیشمجموعه آوای خلیج فارس (فضای باز)پنجشنبه ۲۲ تیر ساعت ۲۳:۵۹یک اجرااز ۵۰ تا ۱۱۰ هزار تومانپاپ و راکحامد همایونتهرانسالن میلاد نمایشگاه بین‌المللیسه شنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۹ و ۲۲دو اجرااز ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانپاپحامد همایوناردبیلسالن حجابچهارشنبه ۱۴ و پنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۹ و ۲۱:۳۰سه اجرااز ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانپاپحامد همایونتهرانمرکز همایش‌های برج میلادشنبه ۱۷، یکشنبه ۱۸ و دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰شش اجرااز ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانروزبه نعمت‌الهیتهرانمرکز همایش‌های برج میلادچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰دو اجرااز ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانپاپکنسرت بزرگداشت پرویز تناولی با ارکستر سمفونی اتریش و ایران (آیسو)تهرانسالن رودکیچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۲۲یک اجرااز ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومانکلاسیک غربیگروه نقش (شرح این هجران- طرحی براساس مثنوی مولوی)تهرانسالن رودکیپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانکلاسیک ایرانی – سرپرست و آهنگساز: امیر شریفیرسیتال پیانوی فریدون ناصحیتهرانفرهنگسرای نیاوران- سالن خلیج فارسسه‌شنبه ۲۰ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانکلاسیک غربیپرواز همای و گروه مستانکرجسالن ورزشی انقلابپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۱:۳۰یک اجرااز ۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانموسیقی اصیل ایرانیپرواز همای و گروه مستانتبریزتالار هتل کایاشنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۸ و ۲۱دو اجرااز ۵۰ تا ۱۱۰ هزار تومانگروه یزدانپناهشیرازتالار احسانپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۱یک اجرااز ۳۰ تا ۴۵ هزار تومانالهام از موسیقی نواحی ایران و ملودی موسیقی ردیف دستگاهی بر روی اشعار مولانا، سعدی، جامی و ژاله اصفهانیسیروان خسرویبندرعباستالار آوینیچهارشنبه ۱۴ تیر ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۲:۱۵دو اجراپاپعلی زندوکیلیبوشهرسینما شهید آوینیچهارشنبه ۱۴ و پنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰چهار اجرااز ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومانتلفیقیاحسان خواجه‌امیریشیرازتالار حافظسه شنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۸ و ۲۱دو اجرااز ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانپاپوحید تاج و گروه گردونساریسلمان هراتیسه شنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۹ و ۲۱دو اجرا۵۰ و ۶۰ هزار تومانموسیقی اصیل ایرانیگروه رستاکساریسالن سینما سپهرجمعه ۱۶ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰دو اجرااز ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانموسیقی نواحیعلیرضا کلانتریمازندران- نکاسالن امیرالمومنین ارشادجمعه ۱۶ تیر ساعت ۱۸ و ۲۱دو اجرا۳۰ هزار تومانپاپفرزاد فرزینبیرجندسالن شهیدین قاسمیپنجشنبه ۱۵ تیر ساعت ۲۰:۳۰یک اجرااز ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان

پاپ

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *